Thông báo từ trường | セブで英語留学なら大学付設校UVESL
UVESL  

 > 

 > Thông báo từ trường

Thông báo từ trường

Thông báo từ trường

 

Đây là trang thông báo về các thông tin và chương trình khuyến mãi được cập nhật mới nhất. Hãy thường xuyên vào đây cập nhật những thông tin về giảm học phí, giảm giá khi đi du lịch hoặc những thông báo có định kỳ của chúng tôi.

> 【Weekly Report】New Style of Serving Food
> 【Weekly Report】TOEFL GROUP CLASS
> Ưu Đãi Dành Cho Học Viên Việt Nam – Promotion for Autumn Season
> 【Weekly Report】Introduce new managers of UV
> 【Weekly Report】Event ”Philippines Night” in Fukuoka
> 【Weekly Report】Outreach Program & Global Internship
> 【Weekly Report】The Advantages of UV ESL Center
> 【Weekly Report】MACTAN CITY TOUR
> 【Weekly Report】UV ESL’s Scholarship Program
> 【Weekly Report】Student’s Review: Hikari – 2 weeks TOEFL
> 【Weekly Report】An Outstanding Laundry Service
> 【Weekly Report】West 35 Mountain Resort Sightseeing
> 【Weekly Report】Teachers’ Monthly Meeting
> 【Weekly Report】June Outreach Program
> 【Weekly Report】Diversity: Broaden our Knowledge and Cultural Awareness
> 【Weekly Report】Let’s Hang Out Through Basketball
> 【Weekly Report】Food variety at UV Restaurant
> 【Weekly Report】Outstanding Improvements of UV Dormitory
> 【Weekly Report】Healthcare Service
> 【Weekly Report】Teachers’ Training
> 【Weekly Report】Cebu City Tour
> 【Weekly Report】Outreach: Every Visit Tells a Story
> 【Weekly Report】 CALA Vietnam Fam Tour
> Học bổng ưu đãi dành riêng cho học viên Việt Nam 2017

PAGE TOP