Giờ học | セブで英語留学なら大学付設校UVESL
UVESL  

 > 

 > Giờ học

Giờ học

Giờ học

 

Giới thiệu về giờ học của Trung tâm UV ESL. Tùy vào lịch cá nhân mà học viên có thể thay đổi.

  1. ・1 buổi học : 50 phút
  2. ・Giảng viên chuyên môn được bố trí theo từng cấp độ khác nhau.
  3. ・Giới nghiêm: chủ nhật ~ thứ 5: 23:00 PM / thứ 6・thứ 7・trước ngày lễ: 1:00 AM
  4. ・Đi học vắng 4 lần không phép trong 1 tuần: bị cảnh cáo 1 lần.
Thời gian Chương trình trong ngày

06:30 – 07:30

Ăn sáng

07:40 – 08:30

Tiết 1 – 1:1 Class

08:35 – 09:25

Tiết 2 – 1:1 Class

09:35 – 10:25

Tiết 3 – 1:5 Class

10:30 – 11:20

Tiết 4 – 1:10 Class

11:30 – 12:20

Tiết 5 – 1:1 Class

12:20 – 13:20

Ăn trưa

13:20 – 14:10

Tiết 6 – 1:1 Class

14:20 – 15:10

Tiết 7 – 1:10 Class

15:15 – 16:05

Tiết 8 – 1:5 Class

16:15 – 17:05

Tiết 9 – Special Class

17:10 – 18:00

Tiết 10 – Special Class

18:00 – 19:00

Ăn tối

19:00 –

Thời gian tự do

PAGE TOP